Priser og tilskud

Sundhedsforsikring og henvisninger

Mange patienter har en privat sundhedsforsikring.
Det skaber ofte problemer at skelne mellem privat og offentlig ydelse i relation til benyttelse heraf.
Der foreligger nu fastlagte regler for samarbejdet, hvilket resumeres her:

En henvendelse, der tager udspring i patientens bekymring eller et helbredsrelateret spørgsmål, er naturligvis dækket af landsoverenskomsten / den offentlige sygesikring, og er dermed gratis for patienten.

Herefter kan man beskrive 2 veje:
1. Hvis den praktiserende læge finder behov for henvisning til speciallægediagnostik og – behandling udstedes gratis attest på dette. Attesten kan så benyttes i det offentlige eller private sundhedssystem.

2. Hvis den praktiserende læge ikke finder grundlag for henvisning til speciallæge, kan der imidlertid godt udstedes en fri attest, som beskriver det helbredsmæssige problem og dets betydning for patienten, inkl. henvisningsmulighed til forsikringsbetalt behandlingstilbud, f.eks psykolog / diætist / akupunktur.

Rejsevaccinationer og rådgivning.

Vi vil meget gerne være behjælpelig med rejsevaccinationer og -rådgivning, men alle konsultationer vedrørende dette, er sygesikringen uvedkommende, hvorfor vi vil indkræve privathonorar herfor.

Priser på rejsevaccination og -rådgivning

1.Konsultation med rådgivning og planlægning : 300 kr.
2 Konsultation ved efterfølgende vaccination : 150 kr.
3.Vaccinationspriser:

Vaccine mod: Pris/dosis

Difteri/tetanus 200 kr.

Leverbetændelse B 450 kr.

Leverbetændelse B (børn < 16år) 350 kr.

Leverbetændelse A 500 kr.

Leverbetændelse A (børn 1-15år) 400 kr.

Leverbetændelse A+B 600 kr.

Leverbetændelse A+B 600 kr

Influenza 200 kr.

Japansk hjernebetændelse 1000 kr

Meningokok A+C+W135+Y 700 kr.
Pneumokok 400 kr.

TBE (centraleuropæisk hjernebetændelse) 400 kr.

Tyfus  300 kr.

Øvrige priser

Gruppe 2 – konsultation (ved læge eller personale) – 300 kr.

Ved blodprøvetagning, urinprøver osv. afregnes tillægsydelser.
Gruppe 2 – telefonkons. – 100 kr.

Sygemeldinger – 420 kr.
Eksamenssygemeld – 200 kr.

SU erklæring – 550 kr.
Kørekortsattest incl. moms – 400 kr.
Attest for afbestilling af rejser – 400 kr.

Dokumentation til privat sundhedsforsikring – 500 kr.